1/30/2016

Mi propozar ensi lo diskut pri nuv vortos in Neo, ken so muy nesar. Lo temo pri lo komputa termenos.

Nos of skribucar pri rish-lokos, rish-adresos, rish-pajos, elektrona dosyeros, elektrona duplos, elektrona sexyonos e ceteras. Mo fakte nos no ar unifat termenaro po et kozos. Lo komputa industrio ijir publa nur ab 1980as anyos. Lo dixonaros ken sr. Alfandari utir po krei lo Neo’y vorta tresor no ir lo nesa termenos dun yentempos. As so konar Amerik fakte kreir prime lo komputa industrio ki konat ne nun e lo pluso de termenos sir derivat da Anglal vortos. Dete mi propozar preni lo anglala vortos as bazo. Eto no sar diskrimazo de osa linguos natura. As nos konar Neo sar esperantid e Esperanto sar lo linguo bazat on romana e germana linguos kon nogran parto de Rusal. Sr. Alfandari dezir ke Neo avu lo aspo e sonazo de romanal.

Lo plan:

Une, nos shar formifi lo list del vortos, maopine no muy longa: 30 - 40 vortos.

Due, nos shar traduki lo vortos da lo listo nel  6 linguo natura: Fransal, Ispanal, Portugal, Italal, Duecal, Rusal e fari fonetika transkribo.

Tree, nos kreor lo vortos utande lo gramatika posiblos de Neo. Lo vortos shur si rekonibla po lekteros e specale po uderos. An lo vortos shur avi lo iza pronuncazo.

Pli sendu va opinos e va propozos es vu dezar konlabori po et projek.

7/03/2011

Gramatiko


La aboco enhavas 26 literojn: 5 vokaloj (a, e. i. o. u) kaj 21 konsonantoj:


LeteroSonadoPrononcoLeteroSonadoPronoco
aaamonennubo
bbebonoookolo
cceĉirkavŭppepomo
ddedomoqkukuirejo
eeseprerrato
feffratosessuno
ggegardenottetablo
hheaĥ! ĥemiouukuro
iivirovvevolo
jjeaĝowweaŭto
kkeokuloxxesekso
lellumoyyefajro
memmanozzezumo

(1) Por letero c estas akceptebla prononco c (caro).
(2) Por letero j estas akceptebla prononco ĵ (ĵaŭdo).
(3) Letero q ne bezonas postiranta u por transdoni sonon kŭ tiel same sono x sar reale ks. Leteroj q kaj x sar pli ĝuste signoj oportunaj por anstataŭigi konforme ku (aŭ kw) kaj ks. Skribmanieroj ku (aŭ kw) kaj ks eblas se prefere.
(4) Leteraj kombinacioj shkh, zh havas prononco kiel en angla lingvo.

9/10/2010

Merkado kalma e rezista: CPDN 187

Burso de 13 Novembro 1958

Lo tenado del kuot ar, as parar, rispekat oje jov un cert melazo del generala sent. Aktiveso ristir sendube modesta, mo l merkado no mankir de rezist e dev valos, inte eos plu in vid, as po ezemplo lo Fransa del Petrolos, reprenir epe teren.

Na plas, ki, akontre l xenas merkados, ir reaktat in adso del last evenos d internasyona politik e surte del atitud adoptat pe SURS, ar kontarsat versemble l exeda karakto de sas malkedos e konseke no ar ezitat modifiki sas pozisyonos. Dose pok ordenos suflr po influi l tensado kauze l persista engeso del merkado de plus valos.

Lo ritorno a ekilibro observat ol merkado d auro e on eo de valutos tensar dose konfirmi et evolvo del spirtos. Fakte aktiveso ar minat pril presya metal. Lo globa volum del skambos ar kadat da 1090 a 775 milyonos frankos, e tot korsos ar basat po reveni al plu niras umos de sa paslunda niv.

Inte l xenas valos, sar eos del grupos de petrol e del sudafrikas aurgrubos ki ar ritenat atenso plude.

(dal « Monde » de 14 Novembro 1958. )

Liv progred del fidusha cirkol: CPDN 185, 187

Bilanso del Bank de Franso.

Lo veka situo de na emiz-institut, fermat datye 6 novembro, far rilevi un pluazo pok vika del fidusha cirkol: kuin milyardos.

L exado de banknotos pol oktobra skad — 83 milyardos — parsar ete mul min vika as eo del prica mes, ki ir sat de c. 155 milyardos.

Da un vek al osa los kreditos dispensat pel Bank de Franso ar sat ridukat de c. 28 milyardos. Es 1 operados d apramerkado ar pluat de c. 13 milyardos, lo skonto-portfolyo akontre ar basat.

Lo Tezor ar askat 19 milyardos de nuv specal dengados e 1 debita saldo del Postocekos ar pluat de 13 milyardos. Pel fakto del mesendas bezonos, los kontos krediteras ar minat d un iseyo de milyardos.

Lo montant del banknotos in cirkol atangar ete 3. 398 milyardos kontre 3. 393.

(dal « Monde » del 14 Novembro 1958. )

Nunora Modyo: CPDN 1985

Un modyo perfe adaptat al ezigos del viv moderna: em co ke ve propozar los kolexos de Werpronta. Los modelos ke nos ve prezentar in et numbo ar sat elgat ut ve permi gi a va labor, traveli, drivi va vetur, fi sport, sen eyes cesi si eleganta. Los sekros d et eleganso ? Un siluet supla, lo talyel, sem indikat, sar of markat pe glitas cinturos pogat ol koxos. Du sortos de mantos: au konfortablas kon spalos largat, au tubas. Tange lo talyor, it pa-rentar kol maxala veston pe sa jakel plu longa kon klasika rovel. Lo pelso entrar on shen: pok mantos, e uske talyoros, sen un kolel, un ornel de vizonyo, astrakan, ra-gonden o fox. Los texayos sar speselas, gre livas e suplas. Vog de mohair e del roviblas. Pol mantos: tweed neralba, roskelos, galinped, skotas. Nel kapitro koloros: renuval de nero e del tintelos skuras, surte brunas. Som tonos krudas: verdas, bluas doras, rubas vivyas.

« Vogue », Paris, Agost 1959.

Lo Nuv Modyo de Yem 1959: CPDN 185

Sar nel kapitro del jupos ke ye sar somo nuva. Un certeso: 1 efektos de tunik sor modyas e et modyo plor. Tensado d antegardo: lo fluso a zunoalto on fluidas kokteltunikos. L ante-gardo far gridi nel mezur in keo it sorprenar. So no mankir aserti ke et lin sir senende tro ozat po pli. Nos precisi ke it sir prezentat on un manekin-viden, fem leta e minsa. Nos no en konkludi dete ke et tunikos sar vetat al femos granas. Zi lor nel modyo un impiont plu as durabla.

Vu no kambi lo longo de vas jupos. Inte un nekta kurtazo prekonizat pel unos e un longazo skisat pel osunos, « Vogue » sujelar lo « statu quo », cet 44 cm dal suol. Notenda ke lo parisa Altakud nel ento ristar favora a un modyo kurta, yuna, alersa. Vu spi ke 1959 sar un gran anyo pol mantos. En ezistar un varyeso nokredibla. In et domen, nil veto; to ki ve tentadar sar modya: texayos plushas, bifacas, skotas. Al antegardo del mantos, os tensado muy in favor: un katrado stofat e kolelos involveras.

Nel kapitro del talyoros, los vestelos ezistar in tre longos: ultrakurta, medya, longa. Nos konstati et koezist, sen dete parli de kontroverso, den lo vestel kurta ezistar dep long. Nos it vidar ja dep kuar sizos akompananda modelos yunas, jupos dritas au plisas. In et domen, sar un bon kono de va siluet ki guidor va elgo. Notenda ke lo vestel longa sar un lin konselenda prife al femos granas e minsas.

« Vogue », Paris, Septembro 1959.

L inkontro Franso-Italyo de Basket: CPDN 183,185

L ekip d Italyo de Basket ar arivat a Paris, vo, narsabe, al Sportpalaso, it inkontror eo de Franso.

Lo « Blu Ekip » (Squadra Azzurra) parar decidat reali un muy gran internasyona o. Yosomvekos, in Milan, it obtenir un muy bon rizult ante 1 ekip de SUBS, kampyon Europ, se klinande nur pe extrema justeso, do i skabadat sa rival korse lo prim semi-mp. Italyanos, dezas de vinki et mac kontre Franso, sar ben armat po atangi sa kop. So ar at dose, pasdominke, oxe 1 inkontro d Europkopyo Simmenthal Milan-The Wolves, un demontro del efikaceso del transalpa basket. So shar no obli, fakte, ke sep luderos del Simmenthal sir los melas d et mac d Europkopyo, e ke nok unyes zi formor 1 osteyo del « Blu Ekip ».

Italyo sar donk in mezur de lini du « kuin » d egala val, du ekipos ki pratikar un basket rapida e pekule efikaca. Inotre, ye sar inte zi kuin timendas shoteros.

Un handikap pol Fransanos: 1 absenso de A., ki, pe konsel de sa mediker, ar decidat abteni. La riplaser sor desenyat inye 1 idado.

(« Le Monde ». )