9/07/2010

BRIF A MA AMIKOS: RMON 117 - 121

8 Junyo 1958. 

"Junior fui et etiam senui. "
Yuna mi sir e ja mi oldir. 

Ma lib amikos,
Mi oje festar joye ma sepisa nasid. 
Arivat al ser de ma viv, ki esvolvir granparte dun un del plu tumulta e sanga periodos del istor d'omeyo, mi fas zenat avedi ke, van mi jekar un rirmir on ma long paseo, mi it vidar ente onat pe un sento d'ix.

As tot omos, mi subir lo kruel kolpos d'adverso. E mi ni pir m'impedi parpreni an al maloxos d'osunos.
Dok, gre adversado e sofros, grel ont e lo vilazo spektinde un epok de maltolereso e skurismo, mi sir un vir senende ixa, e mi sar it nok.

Shak id de ma viv, dep ma infaneso, mi sentir fix d'existi. Mi nok shakin-stante skoprar, e sem kol marvat aston de ma yuneso, subjekos d'interes, dunke osunos, as favorat as mi es no plude, no spir trovi in sa enta exist oso qam motiv po gronos e blasfemos.

Sar pe gredo ver ma suerto ke mi venar ve adresi et mesajo, konvinkat k'ix komunikifa. Kan senvika ma person par si, lo fakto ke mi riusir si un vir ixa shar konstitui un koragifa exemplo.

Van mi atangir ma 55a anyo, mi ir l'ozo de me promi, e uske de skribi ke, es Bondeo benvur me koncedi nok isqin anyos de viv, et last isqin anyos sur po mi lo plu ixas.

Mi ganir ma insolenta sfido.
E dok et anyos me aportir an zi sa part d'adversados, intel plu kruelas. Kom pir realisi et paradoxa fakto ?
Simple per vera ix sar un kozo nodelibla: ma ix sar in mi, it ma kompan fidela e noseparibla. It ni me kitir, mi it ni trazir.

Es so se ye drilar — e ix sar parte un qestyon de dril — so akorgaT ke so par si ixa muy ize, uske tan ize ke l'unkas, zenat pe et izeso, no kontarsar ke ziself Fautoros de sa malix, konfuzar ix kon dumeso, e gar us dici ke so no par si ixa sen si dumela.

Zi forse raga, pes fonde lo formulos d'ix sar nur infanema komunlogos. In et komunlogos dok star vera sago.

Mi v'en enuncor tre, olda as lo mond, mo ki retrovor lo nuveso e lo freskeso de primaver des vu or konsentat v'en penetri e en fi va substanso:

1) vu amu sincere va proxun. Vu fiu un esfort ut et amor penetru profonde in vu e no siu surfaca. Vu ye skopror lo prim sorgo de joy e ye bevor ix;
Vu samtempe or pelat da va kor lo last tracos del yora egros ke sar isko e od.
2) vu siu bonumora e ridelu. An ik vu fiu un esfort ut eto no restu nur un intent, mo se traduku in realeso;
3) nel okupos a keos vu astringat o exe zi, vu kiru un labor ke vu libar, askan umila it pur si, e vu tasku ye poni som ideal e kreo, mode vu pur marki va paso on ter. Lo seo plu senereda par fixisi as skop de sa viv doti sa dorfol kon un publa olsobenko. L'id van il or realat et vozo, il sentor lo joy d'i kumpat sa misyon. Lo benko testor k'il no vivir po nilo: "ne frustra vixisse videar".

Em to: sincera proxamo, bonumor e un labor utila ke vu libar. Et tre reglos, l'id van vu en or vere fat va substanso, transfiguror to a va okos e ve for vidi lo bel elto de viv.

Vu noplue konor nugo, nor lo malifa bezon de derivifas k'it genar.

Vu sentor Fix ke star in simple si e in pensi. Lo simpla fakolt de kapi lo senso del vortos, dey shakun ne skoprar un orizon senenda, sar ja un grun po sentisi fyera e ixa.

Es mi sur mandat po di subjekos de tem a alevos, mi prenur somyes un sol vort, e lo primvenat, tan shakun de zi par ne fi pensi.

Nok un konselet laze al orel: vu pensu al mal ke shakun de nos ur pat fi oxe, e siu indulga al falos d'osunos.

Dostoyevski dicir: "L'instintos de martirist existar in jermo in shakun de na samptempanos. " Et "samtempanos" sar tottempa.
Nun ke mi atangir ma 70 anyos, e ke mi dadus depasir lo spero de viv ke mi ir van mi nasir — lo medya vivodur sir yenepoke 40 anyos — mi adresar ma dankos a Providenso e a zi ki me amir e me fir beno.

"Habui partem meam", mi ir ma part. Mi salutar shak nuv id as un bel regal me fat. E po vu tos mi formular nur un vozo: vu atangu perfa almo-sereneso e vu si maaje as ixa as mi nun.

E vu no oblu ke ridel e bonumor ve elpor nokmele qam medikeros po servi bon san.
Som destinaryos d'et brif sor astonat se udande nami ma amikos. Fakte zi it sar tos, uske es sensape, den, sen ete mini lo val del amikeso de los ki me plu proxa, tot omos ma amikos, lo krederas e lo nokrederas, lo bonas e lo malas, lo rikas e surte lo povas.
E mi ador, as Walt Whitman: nonur los de prezent, mo an los de paseo e los d'aven, ke mi brasadar tos frate.
E nun mi bar al bel okos del nus femos e al ix de vu tos.


Va amik. A. A.

No comments:

Post a Comment