9/10/2010

Nunora Modyo: CPDN 1985

Un modyo perfe adaptat al ezigos del viv moderna: em co ke ve propozar los kolexos de Werpronta. Los modelos ke nos ve prezentar in et numbo ar sat elgat ut ve permi gi a va labor, traveli, drivi va vetur, fi sport, sen eyes cesi si eleganta. Los sekros d et eleganso ? Un siluet supla, lo talyel, sem indikat, sar of markat pe glitas cinturos pogat ol koxos. Du sortos de mantos: au konfortablas kon spalos largat, au tubas. Tange lo talyor, it pa-rentar kol maxala veston pe sa jakel plu longa kon klasika rovel. Lo pelso entrar on shen: pok mantos, e uske talyoros, sen un kolel, un ornel de vizonyo, astrakan, ra-gonden o fox. Los texayos sar speselas, gre livas e suplas. Vog de mohair e del roviblas. Pol mantos: tweed neralba, roskelos, galinped, skotas. Nel kapitro koloros: renuval de nero e del tintelos skuras, surte brunas. Som tonos krudas: verdas, bluas doras, rubas vivyas.

« Vogue », Paris, Agost 1959.

No comments:

Post a Comment