9/05/2010

WALT WHITMAN: RMON 107

Mul pasea autoros sedukar somunos dun zi provokar lo ripulso d'osunos. Mo existar un autor ki ar lo pekuleso de plazi o diplazi al sam person in def periodos de viv, de kondis, uske de ved. Nil konsisto posibla nel atitud ver Walt Whitman; zi ki abordar la opro sar tica po il oje e disgustat pe il kras. Eto dependar no tan da il qam da ziself; per zi yuna e sefa o lasa de vivi; per zi pasanda sert umoros o zi ju subir un sert erfaro; per lo solyo lucar e zi fridaere o zi sidat on un polto nir lo fok. Whitman ilself tan varya les oxa cirkonsos, tan notransigeme violenta, ke, van il star in sa blanka nudeso antel lekter, dependar no tan da il qam dal lekter ke la aspo plazar o nugar, e konseke nos ar lo fenomen de zorga jugeros exa-manda Whitman oje e danda a il lo prim premyo, e ki kras le ejekor indigne dal kategorio del kompeteros. To dependar dal lekter selfa, da la umor, da la fizika kondis, da la oxa atitud ver viv. Mi konar nilosa skriber ki tan dependar da na neuros o da na digest pol modo kom nos le benvenar o le ripushar.

Edmund Gosse. 

No comments:

Post a Comment